dr Maciej Bendkowski
Instytut Informatyki Analitycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Oficjalna strona

Dyżur (proszę o uprzedni kontakt emailowy)
Poniedziałek 12:00 - 13:45 gabinet 3061

Dydaktyka